Waardenpatroon

Het waardenpatroon dat ten grondslag ligt aan de statements in de bedrijfsvisie is het volgende:

Gedrevenheid
Mensen worden gestimuleerd door actieve voorbeelden, ondersteund door visie. DAV-IT kenmerkt zich door het zichtbaar maken van missie, mens, en activiteit;

Menselijkheid
Mensen zijn bijzondere creaturen. Zij gedijen het best bij voldoende aandacht voor het individu. De aanpak van DAV-IT is onlosmakelijk verbonden met de erkenning van de waardigheid van het individu. Motivatie, meten en prikkeling zijn de actoren waaruit formidabele prestaties ontstaan!

Integriteit
Management-ondersteuning vereist een bijna intieme samenwerking. Dat houdt alleen stand als er sprake is van eerlijke, betrouwbare relaties.

Durf
Het oplossen van ongewone problemen vereist de durf om ongewone verrijkende initiatieven te ontplooien. Openheid en communicatie zijn hierin belangrijke randvoorwaarden.

Balans
De mate van succes wordt bepaald door het vermogen om een multidimensionaal evenwicht te vinden tussen prestatie en motivatie, individu en collectief, korte en lange termijn, waarde en waarden.