Profiel

Wie ben ik

Ik ben Peter Koppenol. Na een opleiding als wiskundige (TU Delft 1985) ben ik steeds in de driehoek van Interim Management/ Project management/ Coaching actief geweest. Alle drie gebieden kenmerken zich als mensenwerk.
Ik ben sterk resultaat gericht en realiseer me tegelijkertijd terdege dat deze resultaten alleen met draagvlak, goede samenwerking, inspiratie en een duidelijke visie kunnen worden bereikt; typisch mensenwerk dus.
In de top van (projectmanagement-)organisaties kom ik uitstekend tot mijn recht; daar waar verbeter-management wordt verricht. Complexe vraagstukken terugbrengen tot eenvoudige kernen en die compact over het voetlicht brengen. Om daar vervolgens transformaties voor te helpen definiëren en die enthousiast en doelgericht te managen tot echte resultaten. Organisatie en betrokkenen het gevoel geven "Yes, we did it !" dat is mijn passie.
Het definiëren en implementeren van 'meters' om onderweg positie te kunnen bepalen en daarover te communiceren naar de belanghebbenden zodat bijsturing kan plaatsvinden, zie ik daarbij als een boeiend en noodzakelijk onderdeel. Kortom: van Plan naar Doen naar Meten naar (bij-)Sturen.
Methoden en technieken ken ik grondig, maar ik zoek bij implementatie vooral de menselijke maat, het absorptievermogen en de verbeter-ambitie van de organisatie.
In 1998 ben ik DAV-IT bv gestart, van waaruit ik bij opdrachtgevers vele uitdagende opdrachten op deze vlakken (heb) verricht.
Contactgegevens: peter@dav-it.nl of +31 654 957 357

Verrichte interimrollen

Inrichten van de besturing voor portfolio's van projecten, o.a. bij fusies van Verzekeraars en Banken
Inrichten en leiden van afdelingen Business Projectmanagement
Projectmanager (projectomvang tot 30 manjaar)
Directeur Automatisering (> 120 mensen)
Informatiemanager
Adjunct directeur Automatisering
Hoofd Systeemontwikkeling (60 mensen)
Kwaliteitsmanager
Hoofd Project Office
Coach/opleider

Kennisgebieden

Materie
Retail, Marketing, Verzekeringen, Banken, Sociale verzekeringen, Gezondheidszorg, Information Security

Organisatie
Effectiviteitsverbetering, Efficiencyverbetering, Besturing, Beheer (Functioneel en Technisch), Exploitatie (RC), spanningsveld Ontwikkeling/ Beheer

Processen/Modellen
ITIL, CMM, CMM-I, Projectmanagement, Planning & Control, Gestructureerd testen, Balanced Score Card, Metrieken, Model Nederlandse Kwaliteit, Kwaliteit, Informatie Modellering

Kernkwaliteiten en allergieën

Kernkwaliteiten:
Enthousiasmeren
Groepsbinding
Heldere presentatie en analyse
Helikopterview

Allergieën:
Zelfingenomenheid
Gebrek aan ruimte
Dubbele agenda
Inflexibiliteit
Formalismen

One-liners