Bedrijfsvisie

Ondernemingen worden sterk door technologie gedreven. Snelle ontwikkelingen op het IT-gebied (ontwikkelhulpmiddelen, pakketten, besturingssystemen en hardware) dwingen organisaties zich steeds aan te passen. Naast deze technologische ontwikkelingen is er een sterke neerwaartse druk op de time-to-market. Produkten moeten sneller dan die van de concurrent op de markt, om kostbaar marktaandeel te behouden. Daarnaast zijn er sterke tendensen waar te nemen richting globalisering en conglomeraat-vorming of zelfs fusie. De intensivering van de communicatie a.g.v. mobiele telefoons en internet spelen deze ontwikkelingen in de kaart.

Om een rol van betekenis te kunnen blijven spelen moeten organisaties hierop inspelen. Dat legt een zware druk op het management om, naast de toch al forse operationele verantwoordelijkheid, mee te veranderen, visionair te zijn, boegbeeld te zijn voor de kostbare arbeidskrachten en daarbij de cultuur voldoende stimulerend te houden opdat de medewerkers zich uitgedaagd voelen en hoge prestaties willen blijven leveren.

Informatie-technologie speelt in dit scenario een cruciale rol. Is zij enerzijds de ‘motor’ in de geschetste ontwikkelingen; anderzijds levert ze de ‘benzine’ die voldoende stuwkracht en actieradius biedt.

DAV-IT is in staat om, uitgedaagd door deze omstandigheden en eisen, een managerial dienst te leveren van top-niveau. Of het nu gaat om het koersvast managen van (zeer) grote projecten, het katalyseren en begeleiden van een ingrijpend en waarschijnlijk pijnlijk veranderingstraject of het vervullen van een interim-managersrol, DAV-IT levert een enthousiaste, integere maar vooral effectieve prestatie van hoog niveau.